ADR märkning skyltar & dekaler

ADR-mærkning for køretøjer og varer

ADR skilte og klistermærker bruges til at markere farligt gods. For national og international transport af farligt gods på vejen skal reglerne i ADR-S 2015 følges. Alt farligt gods er opdelt i forskellige klasser. Det afhænger af indholdets egenskaber, om det er eksplosivt, brandfarligt, giftigt, radioaktivt eller ætsende.

Produceret af: Wikinggruppen
Produkter
Kundeområde
Svenska English Dansk